Yoga och mindfullness

På vilket sätt kan yoga och mindfulness vara en hjälp vid smärta?
Smärta kan påverka en människa både fysiskt, psykiskt och socialt.
Kroppen kan till exempel påverkas via andningssystemet, nervsystemet och ge ökad muskelanspänning. Känslor och sinnesstämningen kan påverkas med bland annat ökad oro, stress och nedstämdhet som i sin tur kan påverka sömn, energinivå/ork och aptit. Rent socialt kan det för vissa personer innebära att man minskar sin kontakt med andra på grund av smärtan och lidandet, att man upplever en bristande kontroll över sin livssituation och tappar självförtroendet. Det kan också vara så att man är mer irriterad mot andra, är rädd för att bli beroende av andra eller att man upplever ensamhet och isolering.

Yoga innefattar rörelser, positioner, andningsövningar, avslappning och meditation.
Yogan kan bland annat ge avslappning till muskler, öka blodgenomströmningen inom nya områden i kroppen, ge en fördjupad andning med ökad syresättningen, sänkta nivåer av stresshormonet kortisol, bättre sömn, ökad närvaro i kropp och i sinne, stärkta muskler, sträcka ut muskler, ge dig en möjlighet att återerövra kontrollen och bryta negativa smärtspiraler.
Att praktisera yoga hjälper även till att bemöta smärtan mentalt. Yogan ger infallsvinklar och strategier för att kunna ta hand om sina reaktioner på smärta som till exempel oro, nedstämdhet, ilska stress eller grubblerier på ett sätt så inte dessa reaktioner i sig förvärrar och förstärker smärtan.
Detta är att möta smärtan med mindfulness. Kärnan i mindfulness är att förhålla sig till smärtan på ett annat sätt än man kanske brukar. Ofta reagerar man på smärta med att försöka få den att försvinna och man lägger mycket energi på att önska att smärtan inte fanns. Detta är en mycket förståelig och vanlig reaktion.
I den närvarobaserade träningen lär man sig ett nytt sätt att förhålla sig till smärtan, man lär sig även att lyssna på kroppens signaler, att se sina möjligheter och resurser och återfå aktörsrollen i sitt liv. Målet är minskad smärta, ökad smärthantering och bättre hälsa.

yogafiguurstoelVad säger forskningen om yoga och mindfulness som smärthantering?
Närvaroträning – mindfulness – introducerades för första gången 1979 inom västerländsk medicin av professor Jon Kabat-Zin vid University of Massachussets, USA och var då något helt nytt inom medicinsk behandling. Kabat-Zinn arbetade bland annat fram systematisk närvaroträning för patienter med kroniska smärtor och andra somatiska (kroppsliga) sjukdomar.
Under de senaste trettio åren har närvarobaserade behandlingar fått en solid förankring i den västerländska medicinen och har nu ett brett användningsområde för en mängd olika fysiska och psykiska besvär. Det finns en omfattande forskningen i området som visar många positiva resultat, inte minst inom smärthantering.
Eftersom närvaroträning, mindfulness, är helt central inom yogan, är utövandet av yoga ett aktivt sätt att träna sig i medveten närvaro. Yogans koncept innehåller yogarörelser och positioner, andningsövningar, avslappning och meditation och en övergripande träning i att förhålla sig mindful.
Inom yogaforskning finns många resultat som pekar på fördelar för olika patientkategorier. Inom området smärta finns till exempel positiva forskningsresultat på ospecifik smärta, ryggsmärta, fibromyalgi, migrän, osteoarthritis – knä, med mera.

 

Vilken sorts smärta kan få hjälp av yoga och mindfulnessträning?
Exempel på smärta där yoga och mindfulness kan vara en hjälp är:

  • stressrelaterade smärtor i till exempel nacke och skuldror
  • reumatiska smärtor
  • långvariga och kroniska muskelskelettsmärtor
  • osteoarthritis – knä
  • nervsmärtor
  • ryggsmärta
  • fibromyalgi
  • migrän

Hur arbetar LC Smärtkliniken med yoga, mindfulness och smärta?
Avslappning
30 min djupavslappning, kroppscanning, fysisk närvaroträning
bokas in som enstaka besök till exempel i samband med behandling hos sjukgymnast

Åtta-veckors program individuellt
Ett personligt anpassat upplägg med yogarörelser, andningsövningar, avslappning, kroppsscanning, meditation och medveten närvaroträning (mindfulness)
Här arbetar du och yogaläraren medvetet med din smärta under en längre period för att du ska ha möjlighet att träna kroppen utifrån ett yogiskt perspektiv, lära dig att bemöta smärtan och lära dig vad du behöver för att må bättre och närma dig dina mål.
Programmet läggs upp utifrån dina önskemål och behov och yogaläraren och sjukgymnasten arbetar fram ett individanpassat program. Det kan innebära att betoningen läggs på närvaroträning eller på yogarörelser eller på avslappning eller att det bästa för dig är att få ta del av allt detta i en balanserad mix.
Det sker en kontinuerlig feedback under dessa åtta veckor mellan klient och yogalärare/sjukgymnast för att hela tiden uppmärksamma din process, upplevelse och önskemål och om behov finns justera yoga- och närvaroträningen efterhand.yoga-mat

Åtta-veckors program i grupp
Beroende av gruppens unika sammansättning skapas ett upplägg med yogarörelser, andningsövningar, avslappning, kroppscanning, meditation och medveten närvaroträning (mindfulness)
Här arbetar du, gruppen och yogaläraren medvetet med smärta under en längre period för att du ska ha möjlighet att träna kroppen utifrån ett yogiskt perspektiv och lära dig vad du behöver för att må bättre och närma dig dina mål.
Här finns möjlighet att under samtalsdelen ta vara på varandras erfarenheter att hantera smärta, att få möjlighet till igenkänning och personlig förståelse för smärta och få stöd av andra i samma situation.
Grupper startar kontinuerligt under året.

Hur gör jag om jag är intresserad av smärthantering med hjälp av yoga och mindfulness?
Vill du få mer information är du välkommen att ringa LC Smärtklinken och ställa frågor besöka våra informationskvällar som erbjuds två gånger per termin – dessa kvällar annonseras på hemsidan

Kontakta LC Smärtkliniken för att boka ett första konsultationsbesök där vi under samtalet ringar in din smärtproblematik och vad du önskar få hjälp med.  Vi tar reda på var smärtan upplevs i kroppen, hur den startat, hur den utvecklats, vilka behandlingar man genomgått tidigare, vad som förvärrar respektive förbättrar besvären
Vi går även igenom konsekvenserna som smärtan har på det dagliga livet och  diskuterar de psykiska besvär smärtan ger upphov till.

Efter konsultationsbesöket rådgör yogalärare, sjukgymnast och eventuellt fler kompetenser hos LC Smärtkliniken kring din problematik.  Detta för att kunna ge bästa vård ur ett helhetsperspektiv. Därefter lägger vi upp en behandlingsplan.
Vid andra besöket presenteras behandlingsplanen för patienten som då också kan lägga in fler önskemål och behandlingsplanen kan då justeras.
Smärtbehandlingen börjar.