Nutrition

Smärtproblematik kan orsakas eller förvärras av hög vikt och av brist på vissa näringsämnen. För vissa personer kan smärta orsaka oro och nedstämdhet vilket i sin tur kan leda till ett destruktivt förhållande till maten som överätning eller ett för litet matintag. Med hjälp av leg dietist kan du få hjälp med att utreda och behandla det som gäller maten och din smärta.