Välkommen till LC Smärtkliniken. Vi har en bred syn på smärtproblematik och erbjuder flera behandlingsformer och terapier för smärthantering under ett och samma tak. Genom att kombinera våra olika kompetenser utreder vi patientens smärta och utifrån detta erbjuder vi ett individanpassat behandlingsupplägg som innehåller en eller flera kompletterande behandlingsformer. LC Smärtkliniken står för en helhetssyn av patientens situation och vårt fokus är minskad smärta, ökad smärthantering och ett ökat välbefinnande.